29.06.2016 Poprawa zasięgu w budynkach

CH Oliwa w Gdańsku

Multioperatorska instalacja poprawy zasięgu w galerii Oliwa w Gdańsku

Zasięg w tej lokalizacji dostarczony jest za pomocą wzmacniacza modułowego z serii Node A4. Urządzenie to zostało wyposażone w 3 karty, każda odpowiadająca za inną częstotliwość. Jest to instalacja  multioperatorska, która zapewnia obsługę 4 operatorów (Orange, T-Mobile, Polkomtel oraz Play) w technologiach: GSM900, GSM1800 oraz UMTS2100. Każdy z operatorów posiada odrębnie wydzielone pasmo (nośną), dzięki czemu każdy z operatorów jest odseparowany od siebie osobnym filtrem cyfrowym. Instalacja dostarcza sygnały operatorskie do 27 anten rozsiewczych rozlokowanych po terenie galerii CH Oliwa i działa nieprzerwanie od sierpnia 2008 roku.

Referencje