06.12.2016 Realizacje

Metro Warszawskie etap III

Projekt instalacji i modernizacji systemu radiołączności

III etap budowy dotyczył budowy systemu łączności radiowej dla stacji A23 wraz z torami odstawczymi oraz tunelu B23.

Referencje zostały wystawione dla naszej firmy przed zmianą nazwy na RFcell Technologies.

Referencje