Inteligentne Rozwiązania

Inteligentne rozwiązania

Dostarczamy systemy nadzoru i ochrony obiektów oraz terenów o znaczeniu strategicznym, z powodzeniem stosowane przez służby specjalne, wojsko, straż graniczną, policję, straż miejską i agencje ochrony w wielu miejscach na świecie. Nasze systemy pozwalają na precyzyjne ustalenie sprawcy czynu w procesie dochodzeniowo-śledczym. W ofercie posiadamy systemy umożliwiające automatyzację procesów kontroli płatności parkingowych, wykrywania wykroczeń drogowych, kontroli dostępu, czy odpraw granicznych jak i płatności za korzystanie z autostrad. Proponowane przez nas rozwiązania stosowane są do ochrony i nadzoru takich obiektów jak granice, obiekty wojskowe, obiekty rządowe, rafinerie, rurociągi, elektrownie, stacje uzdatniania wody, lotniska, dworce, trakcje kolejowe, porty, ulice miast, obiekty sportowe oraz wiele innych.

Nasza oferta w obszarze Inteligentnych Rozwiązań

Systemy bezpieczeństwa

Nasze rozwiązania w obszarze systemów bezpieczeństwa to m.in.:

 • Systemy wykrywania i unieszkodliwiania dronów
 • Rozwiązania zabezpieczające wrażliwe obiekty np. rządowe, militarne, lotniska, itd.
 • Sejsmiczne systemy wykrywania ruchu
 • Laserowe systemy wykrywania ruchu
 • Wibracyjne systemy monitorowania ogrodzeń
 • Radary krótkiego, średniego, dalekiego zasięgu
 • Systemy inteligentnej kontroli dostępu
 • Automatyczna kontrola graniczna i autostradowa
 • Systemy kontroli pojazdów za pomocą GPS
 • Detektory zagrożenie pożarowego
 • Platformy integracyjne Command & Control

Bezpieczeństwo publiczne

W zakresie bezpieczeństwa publicznego zapewniamy m. in.:

 • Systemy automatycznej analizy wideo
 • Inteligentne systemy monitoringu (dzień/noc)
 • Dochodzeniowo-śledcze systemy analizy nagrań wideo
 • Inteligentne systemy kontroli płatności parkingowych
 • Inteligentne systemy wykrywania wykroczeń  drogowych
 • Aerostaty obserwacyjne

Wi-Fi

Zapewniamy naszym klientom zasięg Wi-Fi w budynkach, pojazdach komunikacji publicznej, HotSpoty.

Usługi

Realizujemy usługi w zakresie m.in.:

 • Doradztwo w zakresie projektowania systemów bezpieczeństwa
 • Doradztwo w zakresie tworzenia procedur bezpieczeństwa dla  budynków oraz obszarów chronionych

Bazujemy na standardach bezpieczeństwa, obowiązujących w takich krajach jak Stany Zjednoczone oraz Izrael

Usługi z użyciem dronów

Nasze usługi z użyciem dronów to: loty pomiarowe, inspekcyjne, inwentaryzacyjne, skanowanie 3D obiektów oraz terenu.