03.12.2016 Realizacje

Metro Warszawskie etap VI

Projekt instalacji i modernizacji systemu radiołączności

Szóstym etapem zakończonym w grudniu 2015 roku była modernizacja systemu radiołączności na odcinkach: A7 – A11 oraz A17 – A18. RFcell Technologies było odpowiedzialne za stworzenie koncepcji systemu, wykonanie projektu, dostawę urządzeń oraz implementację.

Referencje