09.12.2016 Inteligentne rozwiązania

Usługi z użyciem dronów

Loty inspekcyjne, obloty techniczne, cyfrowe mapy terenu

 • Ortofotomapy z rozdzielczością 2 – 5cm/px;
 • Mapy DSM;
 • Profile wysokościowe terenu;
 • Pomiary z georeferencją (błąd do 20cm) lub bez georeferencji (błąd do 3m);
 • Pomiary objętościowe kruszców, ziemi, wykopów;
 • Inspekcje infrastruktury w tym telekomunikacyjnej, energetycznej, drogowej, kolejowej;
 • Inspekcje postępów prac budowlanych;
 • Wykonywanie zdjęć z wysokości na duże odległości (x30 optical zoom);
 • Mapowanie fotogrametryczne – budowanie obiektów w 3D
 • Wyznaczanie linii LOS, nLOS, NLOS dla anten;
 • Obróbka chmury punktów na potrzeby wizualizowania różnych scenariuszy projektowych;